Zaščitni šotori in oprema

Del naše ponudbe so tudi zaščitni šotori in oprema. Nudimo najem vojaških in zaščitnih šotorov različnih dimenzij, zaščitne ograje, hitro-sestavljive paviljone, pagode, paviljone ter šotorske hale in nadstreške za zagotavljanje nujnih, osnovnih pogojev oz. prostora za namestitev članov štabov in enot civilne zaščite ter pripadnikov drugih sil za zaščito in reševanje, ki sodelujejo v akcijah zaščite in reševanja. Z navedenimi proizvodi se lahko zagotavljajo tudi nujni bivalni pogoji za ogrožene in prizadete prebivalce ob naravnih ter drugih nesrečah.


Zaupali so nam: 

  • Slovenska policija, 

  • Slovenska vojska, 

  • številne civilne zaščite, 

  • gasilske enote, 

  • taborniki in drugi.

Temporary accommodation solutions for migrations, natural disasters or other natural and unforeseen events

Povpraševanje »