Sodelovanje z GIZ Grozd obrambne industrije Slovenije