KREPITEV TRŽENJA BLAGOVNIH ZNAMK NA TUJIH TRGIH PREKO SHOWROOMOV V TUJINI